certec

Ve společnosti diamorph hob certec systém Feed Me zajišťuje komfortní objednávání stravy pomocí mobilní i webové aplikace všem zaměstnancům. Díky používání Feed Me se zmenší administrativní zátěž na straně samotné firmy, zároveň ale i na straně dodavatele stravy. V dnešní složité době se tak například i výrazně snižuje riziko nákazy COVID 19 oproti dosavadní papírové evidenci objednávek.

Každý zaměstnanec společnosti diamorph hob certec má přístup do objednávkového systému přes mobilní aplikaci Android nebo IOS. Zaměstnancům, kteří nedisponují chytrým telefonem, byl zřízen přístup přes webové rozhraní. Pomocí aplikace si zaměstnaci objednávají stravu z nabízeného jídelníčku. V mobilní aplikaci si může každý nastavit upozornění na to, co má aktuální den objednáno. Nebo si může nastavit funkci na kontrolu nepřihlášeného jídla. Pokud si na další den strávník zapomene objednat, dostane upozornění.


I administrace jídelníčku je jednoduchá. Dodavatel stravy doplní do předem připraveného excelového souboru jídla na následující den (dny) dopředu. Tento soubor odešle emailem přímo do společnosti diamorph hob certec. Zaslaný soubor je pak jedním tlačítkem uložen do systému, čímž se jídelníček na daný den zobrazí v mobilní i webové aplikaci a strávníci mohou objednávat. V určený čas lze objednávání stravy ukončit a systém automaticky, případně manuálně, odešle soupis počtů objednané stravy na aktuální den přímo zpět na email dodavatele. Ten už jen v daný den jednoduše připraví krabičky s jídlem opatřené štítkem se jménem zaměstnance k distribuci.
Na konci měsíce lze z programu jednoduše vyexportovat přehled pro srážky ze mzdy za projedené obědy ve formátu xlsx.

ico-feedme

FEED ME

Více informací

 

Systém na objednávání a výdej stravy