cs-logo

Ve firmě Český software používají systém "Be Here" pro kompletní řešení docházkové agendy, tedy evidence odpracované doby, homeoffice, dovolené, včetně výkaznictví pro podklady mzdového účetnictví.

U vchodu do kanceláří jsme nainstalovali čtečky, které pomocí čipové karty nebo např. mobilního telefonu otevřou vchodové dveře a zároveň zaevidují průchod do evidence docházky. V případě odchodu ze zaměstnání mlze jednoduše zvolit na dotykovém terminálu u vstupu důvod odchodu (dovolená, lékař, aj.) Data se následně přenáší do evidenčního programu, se kterým je možné uživatelsky jednoduše pracovat.

Jedna z funkcí, která klienta označil za velmi prospěšnou, je např. funkce, kdy studenti, kteří ve firmě pracují, mohou pomocí čipu vstoupit do firmy pouze, když je přítomen jejich vedoucí. V opačném případě musí projít přes recepci. Po odchodu posledního zaměstnance z firmy se automaticky aktivuje alarm, stejně jako první příchozí zaměstnanec přihlášením pomocí čipu tento alarm automaticky deaktivuje. Díky BeHere se podstatně zjednodušilo i měsíční vykazovaní přítomnosti pro mzdové podklady. Po autorizaci nepřítomností z programu vyjede sestava, kterou mzdová účetní použije jako mzdový podklad pro systém Money.

ico-behere

BE HERE

Více informací

 

Docházkový a přístupový systém